Jsou ženy v podnikání příliš emocionální

Podle odborníků 21. století patří rozhodně ženám, které chtějí dělat kariéru a obětuji pro ní hodně. Ale jak si emocionální dámy vedou v podnikání?

Podle specialistů z branže nejbližší dekáda na pracovním trhu bude určitě příznivě nakloněna ženám. Nebude už ani tak znatelná dominance mužů.

Postavení žen na současném pracovním trhu je pozitivní. Ženy se pořád profesně zdokonalují ve svých branžích. Vyznačují se určitou touhu po poznání. Na rozdíl od mužů, dokážou kreativně vyřešit některé problémy v podnikání. Není pravdou, že se v podnikání i v soukromém životě ženy řídí emocemi.Vědci zjistili, že se dámy dokážou víc kontrolovat než muži, a právě proto líp splňuji požadavky pro vedoucí pozice. Navíc ženy rychleji najdou přesnější řešení a dřív vidí možné problémy na profesní cestě, které dokážou snadno obejít nebo vyřešit. Zároveň podnikatelky dokážou pro svoji práci obětovat více než muži.

Pracují déle. Často i přesčasy. Zanedbávají blízké a svůj volný čas tráví práci. Díky tomu dosahují mnohem lepších a uspokojujících výsledků než muži. Častou volbou je pro ně samostatná výdělečná činnost. Stoji za povšimnutí, že velmi rychle roste počet internetových portálu a fór, na kterých se ženy dělí svými zkušenostmi z oblasti samostatné výdělečné činnosti a tím, jak si radit na trhu práce.