Skleněný strop

Od dávných dob bylo vládnutí hlavně doménou mužů. Do dnešního dne na celém světě je právě toto pohlaví spojováno s řízením a ovládáním.

Přispívá k tomu jev, kterému se říká "skleněný strop". Jde o to, že vidíme možnost profesního růstu a povýšení, ale nemůžeme ho dosáhnout. Je to neviditelná bariéra, která odděluje něžné pohlaví od nejvyšší profesní pozice. Brání jim dostat se na vrchol třeba v politice a podnikání. Situace se netýká jenom žen, ale platí také u etnických, sexuálních nebo náboženských skupin.

Termín "skleněný strop" (z ang. glass ceiling) se objevil na rozhraní 70. a 80. let. O deset let později byla povolána i zvláštní komise zabývající se problémem skleněného stropu. Byla to reakce na situaci, ve které jenom 3% z 5% nejvyšších pozic obsadilo něžné pohlaví.

Dneska to nevypadá vůbec lépe. Na západě Evropy v průměru jen 5% vysokých stanovisk je v ženských rukou. V USA, mezi těma, kteří se zabývají řízením společností, je pouze 6% žen. V Polsku pouze 2% manažerů na nejvyšších pozicích ve vládě nebo v dozorčích radách velkých společností jsou ženy.

Kromě termínu "skleněný strop" se objevily i jiné názvy, které se týkají stejného problému:

  • "skleněné stěny" - situace, kde povýšení z pomocných stanovisk na řídící je velmi obtížná, protože zaměstnanec nemá zkušenosti požadované na vyšších manažerských pozicích.
  • "lepkavá/bortící se podlaha" - je spojována s nízkou prestiží povolání, kde je malá šance na povýšení, tito zaměstnanci jsou "přilepení" k nejnižší pozici.
  • "skleněný eskalátor" - jedná se o situaci, kdy mají muži speciální privilegia v ženských povoláních, je to neviditelná síla, která tlačí pány na vrchol.

 

Výsledky studií provedených ve Spojených státech ukazují, že pouze 52% žen na řídicích pozicích pozoruje jev "skleněného stropu", zatímco 82% mužů, jeho existenci popírá.

Faktory omezujícími kariéru žen mohou být: nedostatek zkušenosti, patriarchální kultura, zachovávané společenské role, stereotypy související s "efektem pohlaví” (přesvědčení, že řízení podniku je doménou mužů).

Fenomén "skleněného stropu" je neviditelný, protože téměř v každém případě při potížích s postupem jsou použitá jiná vysvětlení. Nicméně je třeba poznamenat, že ženy se stejnou kvalifikací jako muži, zřídka postupují na vyšší stanoviska a mají menší plat.

Diskriminace žen je maskována. Neviditelná, ale stejně si kvůli ní mnoho z nás nabije hlavu. "Skleněný strop" existuje, a dokud v naší kultuře budou přítomné negativní stereoptipy, do té doby kariéra pro ženy nebude cestou posetou růžemi.